Warehouse Management System - Systém riadenia skladu Accellos WMS

Systém riadeného skladu (Warehouse Management System, WMS) je systém, ktorý pracuje ako nadstavba existujúceho celopodnikového informačného systému, s ktorým si vymieňa pomocou dátového rozhrania údaje o objednávkach, produktoch, obchodných partneroch, atď. WMS je schopný fungovať aj samostatne, bez nutnosti komunikácie s inými systémami – schopnosť plnej autonómie. Každý komplexný WMS systém by malo byť možné z časti nastaviť podľa požiadaviek zákazníka tak, aby čo možno najviac pokryl celé spektrum zaužívaných i novo požadovaných procesov.

Viac …

Novinky

02.10.2013 Riadený sklad pre spoločnosť ZOP plus

26.09.2013 Spustenie WMS Accellos v Považskom cukri

Všetky novinky …

Kontaktný formulár